Financial lease bij Faillisement

Categorie:

Je leeft op een roze wolk. Business is booming, de aanvragen voor opdrachten stromen binnen en jouw agenda zit de komende tijd propvol. Om deze reden heb je besloten om een nieuwe bedrijfsbus te gaan leasen volgens financial leasevoorwaarden. Dit is voor jou het voordeligst en hier heb jij een goed gevoel bij. Wat kan er misgaan…

Niets, zul je nu waarschijnlijk denken. Maar hoe staan de zaken er over drie jaar voor? En over vier jaar? Omdat je hier alleen maar over kunt speculeren, maar je geen harde voorspellingen kunt doen, is het goed om eens realistisch naar de toekomst te kijken. Als je een nieuwe bedrijfswagen gaat leasen volgens financial leasevoorwaarden, sluit je immers een contract af van, in de meeste gevallen, vijf jaar. En dat er veel kan gebeuren in die vijf jaar weten we allemaal

Heb je het in 5 jaar voor elkaar gekregen dat de zaken alleen maar beter gaan, dan is er niets om je zorgen over te maken. Maar wat als het minder voorspoedig gaat en je op het punt staat om failliet verklaard te worden? Hoe zit het dan? En hoe zit het met financial lease bij een faillissement?

Financial lease bij een faillissement: zo zit het

Het is niet gelukt en tot je grote verdriet hebben verschillende schuldeisers jouw faillissement aangevraagd of heb je je bedrijf zelf failliet moeten verklaren. Een moeilijke tijd breekt aan, waarbij jij een groot deel van je controle uit handen moet geven aan een curator en een rechter-commissaris. Zij worden aangesteld door een rechter, nadat deze je officieel failliet heeft verklaard.

De taak van de curator is om jouw vermogen te executeren en met de opbrengsten hiervan alle schuldeisers, waaronder dus de leasemaatschappij waarbij jij een bedrijfswagen leaset, te betalen.

Het type onderneming

Welk vermogen de curator mag gebruiken om de schuldeisers terug te betalen, is afhankelijk van het type onderneming dat je bent gestart. Zo zijn er ondernemingsvormen waarbij je zowel zakelijk als persoonlijk aansprakelijk kunt worden gesteld. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een eenmanszaak of een VOF.

In dit geval worden niet alleen je zakelijke bezittingen, maar ook je persoonlijke bezittingen verkocht. Met de opbrengsten van beiden wordt geprobeerd om de schuldeisers zoveel mogelijk af te betalen.

Er zijn daarnaast ook ondernemingsvormen waarbij je alleen zakelijk aansprakelijk bent. Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld de BV. In dit geval kan de curator dus ook alleen je zakelijke bezittingen verkopen en gebruiken om de schuldeisers terug te betalen. Let wel: er zijn verschillende uitzonderingen, waardoor je alsnog je persoonlijke bezittingen kwijt kunt raken.

Omdat de curator een belangrijke taak heeft, wordt deze gecontroleerd door de rechter-commissaris. De rechter-commissaris zorgt er bovendien voor dat zowel jouw belangen als de belangen van de schuldeisers in gelijke mate in acht worden genomen.

De schuldeisers

Man maakt lijst

Als je onderneming failliet gaat, ben je als bedrijf niet meer in staat om aan een of meerdere betalingsverplichtingen te voldoen. Je bouwt hierdoor een of enkele betalingsachterstanden op.

Hoe groot je totale schuld is, stelt de curator vast nadat je door de rechter failliet bent verklaard. Dit doet hij door alle openstaande bedragen van de individuele schuldeisers bij elkaar op te tellen. Vervolgens wordt met jouw vermogen en met de verkoop van je zakelijke en/of persoonlijke bezittingen geprobeerd om zoveel mogelijk schuldeisers terug te betalen.

Deze schuldeisers zijn in theorie allemaal gelijk aan elkaar. Dit wil zeggen dat ze allemaal hun deel krijgen, als er genoeg geld is. In de praktijk blijkt echter vaak dat een bedrijf dat failliet verklaard is, hier niet voldoende geld voor heeft. Hoe weet je dan of de leasemaatschappij waarbij jij een bedrijfswagen leaset volgens financial leasevoorwaarden zijn geld krijgt?

Als er niet voldoende kapitaal is en er ook niet voldoende geld kan worden opgehaald bij een executieverkoop van goederen om alle schuldeisers volledig terug te betalen, treden de wettelijke regels van voorrang in. Deze regels geven aan welke schuldeisers voorrang krijgen over andere schuldeisers. Ze vertellen ons dus welke schuldeisers hun geld wel krijgen en welke schuldeisers hun geld niet krijgen. De volgorde ziet er als volgt uit:

1. Boedelschuldeisers

Terugbetaling

Deze eerste groep schuldeisers heeft de meeste kans om zijn geld terug te zien. Onder de boedelschuldeisers vallen de schuldeisers die in jou investeren om je faillissement af te wikkelen. Denk dus aan het salaris van de curator en kosten die de curator maakt om jouw spullen te taxeren en te verkopen, maar ook aan het salaris van eventuele werknemers die nog werkgerelateerde zaken af moeten handelen en aan kosten die jij maakt om te voorzien in je levensonderhoud.

Is er nadat alle openstaande rekeningen van de schuldeisers in deze groep vereffend zijn nog geld over? Dan komt de volgende groep schuldeisers, de preferente schuldeisers, in beeld. Hun openstaande bedragen worden nu betaald.

2. Preferente schuldeisers

Binnen deze groep schuldeisers vallen onder andere het UWV en de Belastingdienst. Het UWV zorgt er bij een faillissement voor dat achterstallig loon van je werknemers betaald wordt. De kosten die het UWV hiervoor maakt, verhalen ze natuurlijk op jou.

Ook de Belastingdienst behoort tot de preferente schuldeisers. Belasting die je nog niet betaald hebt, wordt hier dus verrekend.

Zijn alle preferente schuldeisers volledig betaald en is er nog steeds geld over? Dan krijgt de volgende groep schuldeisers zijn openstaande rekeningen vergoed.

3. Concurrente schuldeisers

De concurrente schuldeisers zijn alle overige schuldeisers. Denk hierbij aan ondernemingen die jou een dienst of een goed geleverd hebben, zoals leveranciers. Ook de leasemaatschappij waarbij jij een financial leasecontract hebt afgesloten en een bedrijfswagen leaset, valt binnen deze groep schuldeisers. Zij hebben jou immers, op afbetaling, een bedrijfswagen geleverd.

4. Achtergestelde schuldeisers

Zijn er mensen waarbij jij een achtergestelde lening hebt afgesloten? Dan zijn dit de hekkensluiters wat betreft het terugkrijgen van hun geïnvesteerde geld. Alleen als alle andere schuldeisers volledig zijn terugbetaald krijgen de achtergestelde schuldeisers hun geld. In de praktijk blijkt echter dat veel achtergestelde investeerders naar hun geld kunnen fluiten.

Is er overigens niet genoeg geld om alle schuldeisers binnen een groep helemaal af te betalen, dan krijgen ze allemaal een evenredig deel terugbetaald.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *