Financieringen

Zo financier jij liquiditeitsproblemen door corona

Leestijd 4 minuten
Hans-Odijk
Auteur

Volg ons op social media!

Door trage toelevering van producten, afnemende klantcontacten en de onzekerheid in de markt lopen jouw omzetten terug. In deze crisistijd heb jij als ondernemer acute behoefte aan liquide middelen. 2020 overleefde jij onder meer door financiële hulp van de overheid maar jij realiseert je ook dat de echte klap pas na corona komt. Voorkomen gaat niet, goed voorbereiden op liquiditeitsproblemen wel. Dit kun jij doen.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws voor ondernemers!

Plan vooruit: cash is king

Door omzetdaling heb jij te maken met minder debiteuren. Daarnaast neemt ook de inkoop van voorraden af. Jouw cashflow blijft nog redelijk stabiel doordat jij aanspraak maakt op verschillende ondernemersregelingen. Je lijkt de crisis zonder al te veel verlies uit te komen.

Houd dat gevoel vast door een paar maanden extra vooruit te plannen. Als de economie aantrekt en jouw voorraden en debiteuren weer groeien, moet je onder meer die groei financieren. Kredieten, uitgestelde betalingen waar je in moeilijke tijden op leunde, moet betaald worden. En ondertussen gaan de vaste kostenposten ook door. Je krijgt te maken met een dubbel financieringsprobleem. Realiseer jij je dat nu, dan kun je tijdig gebruik maken van extra financiering om liquiditeitsproblemen te voorkomen. Houd daarbij de volgende tips in het achterhoofd.

Maak een liquiditeitsprognose

Stel een financieel plan op en neem daar een begroting in op. Door nu in een goed plan te investeren, schat jij risico’s op lange termijn beter in. De bank kent eerder een lening toe omdat jij inzicht kunt geven in jouw financiële huishoudboekje van 2021. Zonder goed onderbouwde prognoses geen financiering.

Dit staat er in jouw prognose

  • Er moet een maandelijkse prognose zijn voor het eerste jaar en eventueel het tweede jaar.
  • Maak een investerings-, exploitatie- en liquiditeitsbegroting voor de komende 3 jaar op hoofdlijnen.
  • Maak een liquiditeitsbegroting per week voor het komende kwartaal in detail.
  • Begroot op basis van realiteit en voorzichtigheid.
  • Specificeer je inkomende en uitgaande cashflow zo nauwkeurig mogelijk.
  • Signaleer tijdig wanneer en hoeveel je geld tekortkomt. Zo zie jij problemen op tijd aankomen.
  • Maak onderscheid tussen liquiditeitsproblemen veroorzaakt door groei en liquiditeitsproblemen veroorzaakt door de gevolgen van de coronacrisis.
  • Werk met verschillende toekomstige scenario’s. Zo krijg je zicht op de inkomsten en uitgaven als de werkelijkheid afwijkt van de begroting en bepaal je tijdig en eenvoudiger de juiste maatregelen.

Vraag op tijd financiering aan

Een langlopende lening aanvragen om dat tweede bedrijfspand te openen nu iedereen weer naar kantoor komt? Grote kans dat de bank dat nu niet financiert als het niet goed past in of aansluit bij jouw prognoses. Vraag financiering niet pas aan als de economie aantrekt maar doe dat eerder. Leg daarbij jouw prognoses voor aan de bank. Die is essentieel bij het aanvragen van extra kredietruimte of een lening.

Alles weten over financieringen? Lees hier onze best-practices voor en door ondernemers >

Optimaliseer jouw factureringsproces

Overweeg jouw facturen uit te besteden door middel van factoring. Zo komen er snel liquide middelen vrij. Factureer ook kleine bedragen en voorkom verzamelfacturen. Zorg voor een zo kort mogelijke termijn tussen levertijd en het verzenden van de factuur. Spreek korting af voor opdrachtgevers die snel betalen. Dat komt ook de klantenbinding ten goede.

Zo draagt een sterk debiteurenbeleid bij aan groei

Wees nauwkeurig op inkoop

Als jij een voorraadhoudende onderneming hebt, bepaal dan of normale inkoopvolumes nodig zijn. Vanwege de crisis is er mogelijk minder vraag. Inventariseer hoe snel de vraag stijgt na de crisis en pas daar de inkoop op aan. Maak eventueel nieuwe afspraken met jouw leveranciers. Door dit strak te managen, bespaar jij een hoop onnodige uitgaven.

Stel met een financieel adviseur op basis van jouw input een overzichtelijke liquiditeitsplanning op:
knop
Lees hier meer best-practises van onze ondernemers
Ondernemingskansen
Blijf op de hoogte van het laatste nieuws voor ondernemers!