Financieringen

Maak een liquiditeitsbegroting voor een scherp financieel plan

Leestijd 4 minuten
Auteur

Volg ons op social media!

Jij wilt groeien. Jouw bedrijf uitbreiden of een tweede onderneming starten. Dat kan alleen als je potentiële investeerders overtuigt met een krachtig financieel plan, inclusief financieringsbegroting en liquiditeitsoverzicht. Dit plan vormt de basis van jouw ondernemersidee. Het moet dus goed en overtuigend zijn. Laat je inspireren door onze tips.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws voor ondernemers!

Met een financieel plan bepaal je of je ondernemersdoelen ook financieel haalbaar zijn. Je brengt in kaart of je een lening nodig hebt en wanneer je verwacht winst te gaan maken. Ook voor gevestigde ondernemers is een financieel plan nodig. Je wilt immers altijd weten wat jouw solvabiliteit is. De toekomst staat niet vast – een crisis voorzie je niet – en de koers van je bedrijf kan veranderen.

Financieel plan en zakelijke begrotingen

Middels de begrotingen in jouw financieel plan bepaal jij hoe je bedrijfsmiddelen, personeel en andere investeringen financiert. Dit kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld met eigen vermogen, een lening of private equity. Jouw financieel plan bevat in ieder geval de volgende analyses:

1. De investeringsbegroting

Beginnende ondernemers brengen met deze begroting in kaart wat ze nodig hebben om hun bedrijf überhaupt van de grond te krijgen. Jij bent al vele fases verder maar kunt ook nog baat hebben bij een investeringsbegroting. Voor een extra vestiging, nieuw bedrijfspand of meer productiemateriaal is een dergelijke begroting altijd nodig. Je onderzoekt waarin je gaat investeren en wat dat kost en neemt dit op in je financiële plan.

2. Financieringsbegroting

Aanvullend op het volgende punt, onderzoek je waarmee je de investeringen financiert. Heb je genoeg eigen liquiditeit, ga je gebruik maken van een lening of neem je een grote aandeelhouder in de arm? Na het opstellen van een financieringsbegroting weet jij of en hoe jij de investeringen kunt financieren.

Geen eigen onderneming zonder eigen vermogen. Begin je financieringsbegroting met het vaststellen van de eigen inleg. Welke kostenposten financierde jij (en jouw vennoten) met eigen geld? Als je dit weet, stel je de hoogte van je leningen vast. Maak onderscheid tussen schulden op korte termijn zoals leverancierskrediet en je rekening-courantkrediet. Als laatste bereken je de verhouding lening en eigen vermogen. Dit geeft aan hoeveel schulden je eventueel al kan afbetalen.

Zonder de juiste financieringsvorm is jouw bedrijf niet levensvatbaar.

Lees hier meer over bedrijfsfinancieringen >

3. De exploitatiebegroting

Met de exploitatiebegroting laat je zien of je in de toekomst winst of verlies gaat maken. In de exploitatiebegroting zet je je omzet, inkoop, kosten en winst uiteen. Verwacht je de komende jaren winst of verlies te maken? Dat stippel jij uit in dit onderdeel van jouw financieel plan. Zet op die manier meerdere mogelijke scenario’s uiteen zodat je op zoveel mogelijk situaties bent voorbereid.

4. Liquiditeitsbegroting

Een liquiditeitsbegroting geeft je maandelijkse inkomsten en uitgaven weer. Welke inkomsten en uitgaven heb je per maand op je zakelijke bankrekening? Kan je aan je financiële verplichtingen voldoen? In een liquiditeitsbegroting stel je tevens vast of er in een bepaalde maand een tekort of overschot aan liquiditeit is zodat je hier handig op kunt inspelen en bijvoorbeeld alvast leverancierskrediet aan kunt vragen.

Lees ook: Liquiditeit door middel van Factoring van Debiteuren

Met een krachtig financieel plan heb je meer kans op investeerders. Laat een expert met je meekijken.

Neem hier contact op

Lees ook deze Best Practises
Ondernemingskansen
Blijf op de hoogte van het laatste nieuws voor ondernemers!