Bedrijfsovernames

Wat is het verschil tussen intentieverklaring en intentieovereenkomst bij een bedrijfsovername?

Leestijd 5 minuten
Auteur

Volg ons op social media!

De woorden intentieverklaring en intentieovereenkomst worden vaak door elkaar gehaald en zelfs door elkaar gebruikt, terwijl het twee verschillende termen zijn. Een intentieverklaring is vaak eenzijdig, waar een intentieovereenkomst al definitief is.

Maar waarom worden deze termen door elkaar gebruikt? Zijn de verschillen dan niet zo groot, of juist wel? Wil je in je recht staan bij een overname ga dan goed voorbereid het proces is en lees de verschillen tussen een intentieverklaring en intentieovereenkomst goed door.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws voor ondernemers!

Een bedrijfsovername is niet niks en bestaat naast een intentieverklaring en intentieovereenkomst uit meerdere stappen. Zowel voor de kopende als verkopende partij. Benieuwd welke stappen voor jou gelden? Lees het hier.

Wat is een intentieverklaring?

Jouw bedrijf staat te koop en een partij heeft de intentie om over te gaan naar het kopen van jouw bedrijf. Om dit in goede banen te laten verlopen kunnen er afspraken worden gemaakt zoals het geheimhouden tot de overeenkomst volledig is vastgelegd. In risicovolle tijden is het nog belangrijker dat je terug kunt vallen op deze afspraken. De intentieverklaring is de basis van jullie onderhandelingsgesprekken en op de gemaakte afspraken kunnen beide partijen terugkomen.

Alles weten over bedrijfsovernames? Lees hier onze best-practices voor en door ondernemers >

Afspraken die terugkomen in een intentieverklaring

 • De looptijd van de intentieverklaring. 
 • Exclusiviteitsbeding: er mag niet met anderen worden onderhandeld; 
 • Waardebepalingsmethode: hoe de waarde van je bedrijf berekend gaat worden; 
 • Voorbehouden/ vrijblijvendheid: in hoeverre de afspraken bindend zijn; 
 • Geschillenregeling, bijvoorbeeld dat geschillen zullen worden voorgelegd aan de rechtbank 

Wat is een intentieovereenkomst

Een intentieovereenkomst is een stap verder dan een intentieverklaring. Waar de intentieverklaring nog geen definitieve overeenkomst is en men altijd zich van de koop of gemaakte afspraken af kan houden is een overeenkomst definitief en kan men niet zomaar meer afwijken van de gemaakte afspraken. Wil de koper of verkoper van het bedrijf de onderhandelingen afbreken? Dan hHangen daar meestal consequenties aan mits er geen intentieovereenkomst is ondertekend door beide partijen.

Een intentieovereenkomst kan bestaan uit verschillende doelstellingen

 • Een break-fee ofwel een boete bij het afbreken van de onderhandeling;
 • Eventuele andere compensaties en de hoogte daarvan;
 • De hoofdlijnen aangeven in een complexe transactie;
 • Fungeren als een officiële verklaring dat partijen met elkaar in onderhandeling zijn;
 • Het veiligstellen van de belangen van de partijen in het geval de samenwerking beëindigd wordt zonder dat het gewenste resultaat behaald is;
 • Duidelijk maken wat de status van de gesprekken of onderhandelingen tussen partijen is. Zo wordt voorkomen dat de indruk bestaat dat er al een overeenkomst is, hetgeen in het Nederlands recht vrij snel het geval kan zijn.

Concluderend

Een intentieverklaring bevat dus nog geen definitieve afspraken. Dit is in de meeste gevallen eenzijdig. Beide partijen kunnen hier nog afspraken wijzigen of afzien van afspraken of regelingen. Als beide partijen akkoord gaan met de afspraken wordt een eenzijdige verklaring een overeenkomst waarna er sancties volgen wanneer een van de partijen afziet van de gemaakte afspraken of de afspraken niet na komt.

Hulp nodig bij het opstellen van een intentieverklaring of intentieovereenkomst? Neem vrijblijvend contact op.
knop

Wist je dat een Due dilligence-onderzoek de juistheid controleert en risico’s aan de orde brengt bij een bedrijfsovername? Lees hier het volledige artikel over Due Diligence.

Lees hier meer best-practises van onze ondernemers
Ondernemingskansen
Blijf op de hoogte van het laatste nieuws voor ondernemers!