Bedrijfsovernames

Wat zijn de belangrijkste punten van een geheimhoudingsovereenkomst?

Leestijd 4 minuten
Auteur

Volg ons op social media

Een geheimhoudingsovereenkomst, ook wel een non-disclosure agreement is een overeenkomst tussen werkgever en werknemer. Dit kan ook een overeenkomst zijn tussen verschillende partijen. In deze overeenkomst staat vastgelegd dat vertrouwelijke informatie over de onderneming niet gedeeld mag worden. Mocht dit wel gebeuren zijn daar significante consequenties aan verbonden. In dit artikel kun je een aantal do’s en don’ts terugvinden waar je op moet letten voor een dergelijke overeenkomst.

Wanneer maak je gebruik van een geheimhoudingsovereenkomst?

Er zijn verschillende redenen waarom je gebruik zou kunnen maken van een dergelijke overeenkomst. Een van de redenen is bijvoorbeeld een bedrijfsovername. Je wil namelijk niet dat vertrouwelijke informatie gedeeld wordt wanneer je een bedrijf overneemt, door middel van dit contract voorkom je dat er vertrouwelijke informatie gelekt wordt. Het kan dan gaan om kennis van een product, een opdracht, leveringen of adviesgesprekken. Dit kan allemaal vastgelegd worden in de geheimhoudingsovereenkomst. Wanneer deze vertrouwelijke informatie gedeeld zou worden kan het niet alleen schadelijk zijn voor het bedrijf maar ook voor de samenwerking.

Het is belangrijk bij een bedrijfsovername dat de zaken die geheim moeten blijven en niet gedeeld mogen worden met de buitenwereld op tijd worden vastgelegd met goedgemaakte afspraken zodat het de onderneming niet schaadt. Hier kunnen grote boetes op staan van het niet naleven van dergelijke overeenkomsten.

knop

Leg het doel vast

Bij een geheimhoudingsovereenkomst moet het doel duidelijk zwart op wit staan. Zorg ervoor dat de overeenkomst geen fouten bevat waardoor er toch bepaalde informatie naar buiten gelekt zou kunnen worden. Hierin staat ook welke partij wel vertrouwelijke informatie mag delen. Of dat dit slechts 1 van de partijen gaat zijn.

Leg uit voor wie de geheimhouding geldt

Bij het opstellen van een overeenkomst wordt vastgelegd dat beide partijen niet zomaar vertrouwelijke informatie mogen lekken. Het is hierbij noodzakelijk dat er ook in vermeld wordt dat derden dit ook niet mogen doen. Een voorbeeld is een werknemer die informatie te horen krijgt en dit met anderen deelt. Hierin moet duidelijk zijn dat dit ook onder de overeenkomst valt.

Vertrouwelijke informatie beschrijven

Bij het opstellen van een overeenkomst dient de vertrouwelijke informatie duidelijk beschreven te worden. Op deze manier weten de personen die die deze informatie bezitten dat ze het niet mogen delen, schriftelijke of mondelingen verstrekking ervan. Dit voorkomt misverstanden binnen de organisatie.

Je wilt niet dat vertrouwelijke informatie gedeeld wordt, doormiddel van dit contract voorkom je dat dit gelekt wordt.

Boetebeding opnemen

De intentie van een geheimhoudingsovereenkomst is dat de informatie geheim blijft. Er moeten hoge boetes staan op het verbreken van een dergelijke overeenkomst om werknemers met vertrouwelijke informatie af te schrikken om dit te delen. Dit moet goed worden vastgelegd in de overeenkomst. Hierbij komt ook een schadevergoeding die de onderneming lijdt door het delen van de vertrouwelijke informatie.

Geef niet zomaar informatie bloot

Binnen een organisatie zijn er doorgaans meerdere die in het bezit zijn van vertrouwelijke informatie. Wanneer er met een collega gepraat wordt moet je oppassen dat je je mond niet voorbijpraat en zomaar vertrouwelijke informatie deelt. Wanneer je al informatie deelt zorg dat je niet alles deelt maar het stuk dat strikt noodzakelijk is. Wanneer er een lek ontstaat en vertrouwelijke informatie gedeeld wordt is het vaak lastig te achterhalen wie wat gedeeld heeft en waar het lek zit. Pas daarom goed op wat je deelt en met wie je dit doet.

Wanneer er op al deze zaken gelet wordt en een goede overeenkomst sluit zou de vertrouwelijke informatie goed beschermd moeten kunnen worden binnen je organisatie. Pas op met wat je deelt en met wie je dit doet.

knop
Lees ook deze best practices
Blijf op de hoogte van de laatste updates